Logo
Imprimir aquesta pàgina

Sortides del curs 2019/20

Sortides del curs 2019/20

El dilluns 7 d'octubre vam repartir les cartes de les sortides als alumnes de l'Escola. Les sortides es van aprovar a la Comissió Permanent del Consell Escolar. Al Consell Escolar del dijous 10 d'octubre es ratificaran les sortides ja que s'aprovarà el Pla Anual General del Curs 2019/20 on es recull tot el que es farà al llarg d'aquest curs.

Tot seguit us adjuntem el llistat de sortides i la quantitat a pagar. Així doncs, a partir d'ara caldrà a partir d'ara realitzar el pagament i lliurar el rebut al vostre tutor/a i retornar l'autorització degudament omplerta i signada tan aviat sigui possible.

Recordem que les sortides han d'estar pagades com a mínim una setmana abans de la data de la primera sortida. Si no està pagada aleshores l'alumne/a no hi podrà assistir. Si teniu qualsevol tipus de dificultat per realitzar el pagament, podeu passar pel despatx per mirar de trobar la solució. Això sí, sempre demanem que ho feu amb antel·lació, és a dir, que vingueu dies abans del termini de pagament i no pas després.

Full de les sortides del curs 2019/20

Escola La Caixa © 2016.