Menu

Les proves de competències bàsiques de 6è ja en marxa

Les proves de competències bàsiques de 6è ja en marxa

Avui han començat les proves de Competències Bàsiques de sisè. Els alumnes avui han fet les proves de matemàtiques i de llengua catalana i demà al matí realitzaran les de llengua castellana i de llengua anglesa.

L'avaluació de sisè d'educació primària és una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, per tant, no té cap incidència directa en l'avaluació del 3r trimestre o del final de cicle superior. La prova vol mesurar el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària i facilitar informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat. No només proporcionar informació dels centres, sinó que també permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català.

Els resultats de les proves s'envien als centres a principis de juny. El Centre us donarà l'informe amb els resultats el 30 de juny juntament amb el butlletí de notes de l'escola.

 

Enllaços d'interés:


Informació sobre les proves: Aquí

Proves en PDF: Aquí

Notícia del Periodico sobre les proves de CCBB: Aquí

 

 

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços