Menu

Ajuts de menjador pel curs 2016/17

Ajuts de menjador pel curs 2016/17

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública. S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes. Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2015.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Així doncs, ho podeu entregar les famílies d'alumnes que l'any que ve estaran a l'escola, de P3 a 6è. Els alumnes que ara estan a sisè i que l'any vinent estaran a l'Institut ho hauran d'entregar allà. Enguany es farà en dos períodes, el primer període serà  del 6 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos, i el segon període:  del 5 al 16 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Podeu trobar tota la informació: http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços