Menu

Preinscripió pel curs 2016/17

Preinscripió pel curs 2016/17

Aquest dimecres comença la preinscripció. Aquí teniu la informació principal:

 

Termini per presentar la sol·licitud:

Del 30 de març al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 6 d’abril de 2016).

 

Formulari:

Descarregar formulari de la sol·licitud en format PDF

 

Documentació a lliurer:

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

 

Calendari del procés:

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 15 d’abril de 2016
Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 15 a 20 d’abril de 2016
Sorteig del número de desempat: 18 d’abril de 2016, a les 11 h al Departament d’Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2016
Publicació de l’oferta final de places escolars: 17 de maig de 2016
Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 20 de maig de 2016

 

Podeu consultar tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/

 

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços