Menu

L'Escola participarà en el Programa Autocura

L'Escola participarà en el Programa Autocura

Educació i salut són dos conceptes que tenen molta relació. A l'escola eduquem en el dia a dia en hàbits saludables, però també col·laborem en activitats que depenen de la Salut pública. En són exemples, les revisió bucodentals, l'administració de les vacunes a 6è... Al mateix temps l'escola és el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes. 

Una activitat sobre educació i salut en la qual participarem serà el Programa Autocura. És un programa, a nivell europeu, que pretén observar quins hàbits tenen els alumnes referents a la seva salut, tan pel que fa a la seva vida escolar com també a la seva vida quotidiana.

Participaran a aquest programa els alumnes de Cicle Mitjà i de Cicle Superior. Aquests alumnes (si els pares ho han autoritzat) ompliran un questionari sobre quins hàbits duen a terme referents a la salut. A partir dels resultats obtinguts es farà una reflexió per mirar de millorar aquells aspectes que puguin sortir més deficitaris. L'activitat es farà el dijous 18 de febrer.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços