Menu

Vacunes pels alumnes de sisè

Vacunes pels alumnes de sisè

Com us vam comentar a la reunió de pares d'inici de curs a sisè els alumnes els hi toca posar-se diverses vacunes. Tot seguit us informem de les questions principals. Aquesta informació també us la fem arribar per carta, juntament amb l'autorització.

 

Vacunes que s'administren

En el cas de la vacunació antihepatitis, si el vostre fill/a ha passat l’hepatitis A o bé ha estat vacunat feu-ho constar en el full adjunt

Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), només protegeix enfront a algunes de les soques més freqüents però no front a totes. Per tant, per prevenir el càncer de cèrvix uterí, és necessari que en el futur les noies vacunades utilitzin preservatius i facin les revisions ginecològiques periòdiques indicades.

Vacuna antivaricel·la, per tenir la vacunació completa es requereixen dues dosis. Cas que el vostre fill/a només porti una dosi se li ha d’administrar la segona. Si el vostre fill/a ja ha passat la varicel·la (encara que sigui lleu) no ha de vacunar-se

Vacuna antimeningocòccica C conjugada (MCC), al calendari de vacunacions oficial publicat al juliol de 2014 (DOGC Núm. 6656 - 3.7.2014) s’introdueix una nova dosi addicional de la vacuna antimeningocòccica C conjugada (MCC) als 11-12 anys d’edat,per millorar la protecció contra la malaltia en els adolescents. Si algun adolescent ha rebutuna dosi de MCC a partir dels 10 anys d’edat no serà necessari administrar la vacuna als11-12 anys.

Aquestes vacunes poden donar petites molèsties locals o malestar general. Pràcticament mai produeixen efectes adversos greus.

 

Que s'ha de fer:

Us sol·licitem que formalitzeu la butlleta adjunta, indiqueu si autoritzeu o no la vacunació del vostre fill/a i retorneu la butlleta al tutor/a de l’escola ABANS d’una setmana.

Cal que aquest dia la vostra filla o fill porti el carnet de vacunació per anotar-hi les dosis administrades i revisar la informació de la vacunació que hi consta.

 

Més informació:

Per a més informació podeu consultar el web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (http://www.aspb.cat/quefem/vacunacions.htm), el web de vacunes del Departament de Salut (Canal Salut; http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut) o trucar al telèfon 061 del CatSalut Respon.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços