Menu

L'Escola la Caixa està d'obres

L'Escola la Caixa està d'obres

Aquest estiu l’Escola La Caixa torna a estar d’obres. Quan van fer les obres del pati l’estiu de 2013 va quedar pendent la reforma dels vestidors. L’estiu de 2014 no es van fer els vestidors ja que es va reformar la façana de l’escola. Aquest estiu el Consorci d’Educació de Barcelona reprèn les obres i farà els vestidors. També farà reformes als lavabos de l’escola, es reestructuraran els espais i es posaran urinaris i piques noves.

També es reformaran alguns espais de les aules de P3. Es farà un lavabo conjunt per les dues classes. Això implica que la porta de P3B canviarà de lloc. Altres reformes que es faran són les cobertes, es millorarà la seva impermeabilització, i el teatre, on es farà una segona porta d’emergència, d’aquesta manera l’aforament màxim del teatre no es veurà reduït.

Les obres van començar el dijous 2 de juliol i s’allargaran durant l’estiu. L’objectiu és que es finalitzin abans d’iniciar el curs 2015/16.

A twitter podeu veure més imatges de l'evolució de les obres: clicka aquí

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços