Menu

Deures per l'estiu 2015

Deures per l'estiu 2015

Les vacances escolars van començar el passat dissabte 20 de juny i s’estendran fins al diumenge 13 de setembre. És un període en què els alumnes descansen de l’activitat lectiva i en que poden realitzar altres activitats educatives encara que més lúdiques com són casals, campus, colònies... A vegades hi ha alumnes que part del seu temps lliure el dediquen a fer algunes activitats per no perdre la continuïtat del que han treballat al curs i fan activitats de reforç o ampliació. Al dia de recollida de les notes els tutors us van facilitar un full amb algunes propostes de feina per a les vacances. Sempre són recomanacions i a vegades en alguns casos a part de les propostes del nivell s’han fet recomanacions específiques. Sigui com sigui la darrera paraula la teniu les famílies. Us deixem amb les diverses propostes, que comencen a partir de P5.

 

Per alumnes que acaben P5

Convé que el nen/a practiqui diàriament LA LECTURA per consolidar el que ha après durant el curs. Recordeu que el més útil és llegir poc però sovint. Després podeu fer-li preguntes senzilles per comprovar que entén el que ha llegit.Podeu fer activitats semblants a les fetes durant el curs, del tipus: dictats, escriure frases, realitzar puzles, activitats a través de l’ordinador

Si voleu , podeu triar algun quadern de vacances . Per exemple:

Quadern d'estiu 5 anys. Educació Infantil. Editorial Barcanova.

Vacances. Educació Infantil. 5 anys de l’editorial Cruïlla

Quadern d'estiu TamTam. P5. LaGalera

 

Per alumnes que acaben 1r

Us recomanem que dediqueu ni que siguin 30 minuts diaris a l’estudi. Que llegiu força, tant en català com en castellà i que algun dels quadernets que us mostrem seguidament:

Quadern de matemàtiques 1r. PONT. Editorial Nadal. (Exercicis per preparar 2n).

110 problemes de matemàtiques. 1r de primària. Ed. Santillana.

Quadern de llengua 1r. PONT. Ed. Nadal. (Exercicis per preparar 2n).ISBN 9 788478 874460

85 exercicis per repassar ortografia i gramàtica. Llengua 1r. Ed. Vacaciones Santillana.

 

Per alumnes que acaben 2n

Es recomanen quaderns segons els nivells:

FÀCILS DE FER:

Quaderns Pas a Pas – Matemàtiques –   nº  4, 5  i  6 .  Editorial Barcanova.

Quaderns Lector- nº 5, 6 i 7 – Editorial Nadal.

NIVELL MITJÀ:

Vacaciones Santillana- Repàs segon de Primària ( quadern misteri).  

Vacaciones Santillana – 100 problemes per repassar matemàtiques, segon de primària.

NIVELL ALT, MÉS DIFÍCILS DE FER:

Quaderns Pont – Llengua (Català)- Educació Primària- Editorial Nadal. (Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al cicle mitjà).

Quadern Pont- Matemàtiques-  Educació Primària- Editorial Nadal ( Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al cicle mitjà).

Si cal repassar llengua catalana: Vacaciones Santillana – 104 exercicis per repassar ortografia i gramàtica, segon primària.

 

Per alumnes que acaben 3r

Cal repassar les taules diàriament  saltejades i fer una suma, una resta portant , una multiplicació i una divisió d’una xifra. Els deures de matemàtiques, català i castellà, per les vacances, estaran penjats a la web de caixatercer.

Expressió escrita:

Quadern d’expressió escrita  GROC . Ed. Text. La Galera

Comprensió:

Món lector. Quaderns de treball. Comprensió  lectora. Educació primària. 3. Ed. Barcanova

Ortografia i gramàtica:

123 exercicis per repassar ortografia i gramàtica. Llengua 3r primària. Vacaciones Santillana.                                    

 

Matemàtiques

Recomenats  per als qui els costa resoldre problemes - Problemes de matemàtiques nº 8 i 9 Santillana quaderns

 

Problemes i repàs general.

110 problemes per repassar matemàtiques. - Matemàtiques 3r primària. Vacaciones Santillana.                  

 

Càlcul: Qualsevol quadernet ( tipus Rubio )

 

Per alumnes que acaben 4t

 

Llengua Catalana:

Llegir algun llibre (en català) que els hi agradi i fer un petit resum.

Fer un dictat setmanal d’alguna lectura. Autocorrecció.

Recomanem el quadern:

Vacaciones Santillana. Llengua 4t de Primària“133 exercicis per repassar ortografia i gramàtica”

 

Llengua Castellana:

Llegir algun llibre (en castellà) que els hi agradi i fer un petit resum. Fer un dictat setmanal d’alguna lectura. Autocorrecció.

 

Matemàtiques

Repàs de les TAULES DE MULTIPLICAR saltejades. Fer cada dia dues DIVISIONS de dues xifres.

Recomanem el quadern:

 

Vacaciones Santillana

Matemàtiques 4t de Primària “100 problemes per  repassar matemàtiques”

 

Per alumnes que acaben 5è

Quadern de vacances:

Quadern d’estiu Cicle Superior: 5è

Editorial Edicions 62 Enciclopèdia Catalana.

Quadern d’Estiu Cicle Superior 5è. Editorial Barcanova.

Quadern de vacances Cicle Superior 5è. Editorial Santillana (repàs).

 

Càlcul i problemes Col.lecció 9 SET Editorial Nadal:

Nº 7 Dividir per una xifra.

Nº 8 Dividir per més d’una xifra.

Nº 9 Sumar, restar, multiplicar i dividir n. enters.

Nº 19 Problemes: (+,-,x i : 2 xifres).

Nº 20 Problemes: (+,-,x i : 2 xifres) amb més dificultats.

 

Quaderns PONT Editorial Nadal (Ampliació):

Matemàtiques

Llengua catalana i castellana.

 

Entreteniments:

La Rata Sàvia nº 4-5-6

Projecte d’activació de la intel.ligència C.S.

 

Comprensió Lectora:

Col.lecció Lector Editorial Nadal nº 13 al 18.

Quaderns d’ortografia Editorial Cruïlla: Del 17 al 20 Nivell Bàsic o Del 24 al 27 Nivell Alt

 

Per alumnes que acaben 6è

Quaderns que recomanem:

Exercicis fonamentals per preparar l'entrada a l'ESO. Quadern de Llengua. Editorial Nadal. Col·lecció PONT nº 6

Exercicis fonamentals per preparar l'entrada a l'ESO. Quadern de Matemàtiques. Editorial Nadal. Col·lecció PONT nº 6.

Exercicis fonamentals per preparar l'entrada a l'ESO. Cuaderno  de Lenguaje. Editorial Nadal. Colección PUENTE nº 6.

Altres activitats:

Lectura de llibres.

Pràctica de càlcul (sobretot divisions amb decimals).

Activitats de matemàtiques: http://cpsaquintana6a.blogspot.com/p/recursos-de-mates.html

Activitats web variades: http://www.xtec.es/~ivilater/enlinia/enlinia.htm

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços