Menu

Xerrada informativa a les famílies sobre el consum

Xerrada informativa a les famílies sobre el consum

Com és que volem sempre l’última novetat? I... Ho podem comprar? Sempre fem servir el que comprem? Com podem consumir de forma responsable? I si no m’agrada, em tornen els diners? Què ens trobem comprant?

L’Escola del Consum de Catalunya ofereix aquesta xerrada dirigida a les AMPA, tot construint un espai de diàleg. En aquesta xerrada es parteix del consum com un fenomen quotidià, i a partir del debat s’exploren vies per orientar l’educació del consum dels nostres fills/es.

Lloc: Escola La Caixa

Data: 19 de maig de 2015

Hora: 17:00h

Ponent: Marta Fonolleda Riberaygua

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços