Menu

Licitació del menjador: Obertura del sobre B

Licitació del menjador: Obertura del sobre B

Com estableix el protocol de la licitació del servei de menjador, l'Escola La Caixa informa que:

El dijous 29 de juny de 2017, a les 9:30 hores, a l’Espai de Formació de la planta baixa del Consorci d'Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc l’obertura pública dels sobres B (criteris amb judici de valor) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola La Caixa.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços