Menu

Concurs per licitar el contracte de menjador escolar del curs 2017/18

Concurs per licitar el contracte de menjador escolar del curs 2017/18

S'obre el concurs per licitar el contracte de servei de menjador escolar del curs 2017/18 a l'Escola La Caixa. Adjuntem la documentació que necessiteu les empreses que voleu concursar en els dos enllaços següents. El procediment està obert des del 3 al 19 de juny.

L'horari de presentació de les proposicions és de dilluns a divendres de 9 a 13h. S'haurà de lliurar la documentació al despatx de direcció.

Documents:

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió del servei de menjador escolar de l'Escola La Caixa.

Descarrega aquí

Plec de clàusules administratives particulars relatives al contracte del servei d'alimentació i monitoratge de temps de migdia l'Escola La Caixa de Barcelona:

Descarrega aquí

 

Per aquelles empreses que estiguin interessades en fer la visita del menjador es farà el dijous 8 de juny a les 11h.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços