Menu

Compra de tiquets

L'alumnat que vulgui fer ús de forma esporàdica del Servei de Menjador ha d'adquirir els tiquets per fer-ho. Els podran comprar on-line o presencialment.

Els tiquets són personals e intransferibles i tenen validesa únicament pel curs en el que han estat expedits. No s’accepten notes ni diners a la bústia de menjador per fer ús del servei. A final de curs es retornarà l’import íntegre dels tiquets sobrants a aquelles famílies que passin pel despatx del coordinador/a de menjador.

Compra de tiquets presencial: 

Podran adquirir tiquets de forma presencial els dilluns i divendres de 9:00 a 10:00. i els dimecres de 16:00 a 16:45 a través del coordinador/a de menjador.

Quan l’alumne requereixi fer ús del servei de menjador, haurà de dipositar un tiquet a la bústia de menjador abans de les 9:30 a.m.

Compra de tiquets on-line. (PROPERAMENT!)

La compra on-line de tiquets pel servei de menjador estarà operativa tots els dies de la setmana les 24h. Tot i això, pel bon funcionament del servei, la venta de tiquets es limitarà a les 9:30 de la data d’ús, de forma que a partir d’aquell horari no es podran adquirir.

Per adquirir els tiquets caldrà disposar d’un dispositiu electrònic (pc, smartphone, tablet...), una targeta bancària i connexió a Internet.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços