Menu

L'empresa Servei d'Àpats SL gestionarà el menjador el curs 2015/16

L'empresa Servei d'Àpats SL gestionarà el menjador el curs 2015/16

Avui s'ha completat el darrer pas de la licitació del menjador. S'ha procedit a l'obertura dels sobres C on hi constava el preu i les darreres especificacions tècniques. Aquest apartat constava de 66 punts, que s'havien d'afegir als 34 punts dels sobre B que ja es va determinar la setmana passada.

Un cop determinats els punts, s'ha pogut veure la puntuació total obtinguda per les 11 empreses. L'empresa que més puntuació ha obtingut ha estat: Servei d'Àpats SL. Més endavant, abans de començar el curs,  ja us informarem de les novetats organitzatives del menjador. L'empresa Servei d'Àpats utilitza el nom comercial: Aliment Art.

Us adjuntem la puntuació que han obtingut les 11 empreses que s'han presentat a la licitació.

https://www.dropbox.com/s/1xh6oyjapn54phf/Concurs%20menjador.pdf?dl=0

 

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços