Menu

Concurs per licitar el contracte de menjador escolar del curs 2015/16

Concurs per licitar el contracte de menjador escolar del curs 2015/16

S'obre el concurs per licitar el contracte de servei de menjador escolar del curs 2015/16 a l'Escola La Caixa. Adjuntem la documentació que necessiteu les empreses que voleu concursar en els dos enllaços següents. El procediment està obert des del 30 de maig fins al 15 de juny.

 

L'horari de presentació de les proposicions és de dilluns a divendres de 9 a 13h. S'haurà de lliurar la documentació al despatx de direcció.

Documents:

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió del servei de menjador escolar de l'Escola La Caixa.

https://www.dropbox.com/s/lb3w7c8ljk63ruo/PPT%20alimentaci%C3%B3%20La%20Caixa.pdf?dl=0

Plec de clàusules administratives particulars relatives al contracte del servei d'alimentació i monitoratge de temps de migdia l'Escola La Caixa de Barcelona:

https://www.dropbox.com/s/c2kblog6h96a8y8/PCAP%20La%20Caixa%20menjador.pdf?dl=0

 

Per aquelles que estiguin interessades en fer la visita del menjador es farà el divendres 5 de juny a les 10.

 

 

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços