Menu

Documents

Enllaç web Sortides Escolars 2019-20

Aquest document conté les cartes que vam donar a les famílies a principis d'octubre on s'explicava quines sortides feia cada curs i l'import que tenien. A més a més, hi ha l'autorització paterna un document imprescindible perquè els alumnes puguin anar a les sortides.

Enllaç web Instruccions per fer pagaments

Quan s'han de fer els pagaments a l'Escola, material i sortides, es poden fer caixer a les oficines de la Caixa o per transferència bancària a través d'Internet. En aquest document expliquem com es fa.

Enllaç web Llibres de text Infantil 2019-20

Llistat per cursos del llibres que han de comprar els alumnes d'Infantil. Els llibres es poden comprar nous o de segona mà a la fira de llibres que organitza l'AMPA a finals de juny.

Enllaç web Llibres de text Primària 2019-20

Llistat per cursos dels llibres que han de comprar els alumnes de Primària. Els llibres es poden comprar nous o de segona mà a la fira de llibres que organitza l'AMPA a finals de juny.

Enllaç web Recull informatiu curs 2019-20

A principi de curs lliurem a les famílies aquest document que és una guia de consulta on hi ha les dades bàsiques del curs: calendari del curs, horari, llistat de mestres, normes bàsiques, dades de contacte del centre, horaris de reunions...

Enllaç web Resum del Pla Anual de Centre

El Pla Anual del Centre és el document que concreta el funcionament del centre educatiu per a un curs concret. Comença amb els objectius generals de l'escola que marca les línies a seguir en totes les activitats que es realitzen al Centre.

Enllaç web Projecte Educatiu de Centre

Document on es recullen els trets d'identitat de l'Escola. La darrera modificació del document es va realitzar el novembre de 2019.

Enllaç web Projecte Lingüístic de Centre

Aquest document conté el treball de Centre pel que fa a llengües: català, castellà i anglès.

Enllaç web Concurs de mèrits per seleccionar el director/a

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços